หน้าแรก
 
คนสวะ พิมพ์
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เขาก็มือ
ไยมัวท้อ
อยู่ว่างเปล่า
เหมือนสวะ  

เราก็มือ
ระทดจิต
ลอยไปมา
ลอยน้ำ
คือกันหนอ
ผิดจังหวะ
ไร้สาระ

เต็มลำคลองฯ
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org