หน้าแรก
 
ความสันโดษ พิมพ์
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

ไม่พึ่งดูหมิ่นลาภของตน

ไม่ควรเที่ยวปรารถนาลาภของผู้อื่น

ภิกษุปรารถนาลาภของผู้อื่น ย่อมไม่บรรลุสมาธิ

ขุ. ธ. ๒๕/๖๕

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org