หน้าแรก
 
ชื่อว่าคนเลว พิมพ์
๒ ธันวาคม ๒๕๔๗

คนใด ถูกอ้างเป็นพยาน เบิกความเท็จ

เพราะตนก็ดี เพราะผู้อื่นก็ดี เพราะทรัพย์ก็ดี

พึงรู้ว่าผู้นั้นเป็นคนเลว

ขุ. สุ. ๒๕/๓๕๐

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org