หน้าแรก
 
โทษของความยึดมั่น พิมพ์
๓ ธันวาคม ๒๕๔๗

ผู้ติดในสิ่งที่ยึดถือว่าของเรา

ย่อมละความโศกเศร้า ความรำพัน และความตระหนี่ไม่ได้

เพราะฉะนั้น มุนีทั้งหลายผู้เห็นความปลอดภัย จึงละความยึดถือไปได้

ขุ.มหา. ๒๙/๑๕๔

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org