หน้าแรก
 
ธรรม-อธรรม พิมพ์
๔ ตุลาคม ๒๕๔๗

มหาราช ธรรมเป็นทาง ( ควรดำเนินตาม )
ส่วนอธรรมนอกลู่นอกทาง ( ไม่ควรดำเนินตาม )
อธรรมนำไปนรก
ธรรมให้ถึงสวรรค์

ขุ. ชา. สฎฺฐิ. ๒๘/๓๙

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org