หน้าแรก
 
ผู้เป็นมุนี พิมพ์
๘ ธันวาคม ๒๕๔๗

ผู้ใดไม่โกรธ ไม่สะดุ้ง ไม่โอ้อวด ไม่รำคาญ

พูดด้วยปัญญา ไม่ฟุ้งซ่าน

ผู้นั้นแลชื่อว่า เป็นมุนี มีวาจาสำรวมแล้ว

ขุ. มหา. ๒๙/๒๕๗

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org