หน้าแรก
 
ผู้มีปัญญา 1 พิมพ์
๙ ธันวาคม ๒๕๔๗

ผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด ย่อมตั้งตนได้ด้วยต้นทุนแม้น้อย

เหมือนคนก่อไฟน้อยขึ้นฉะนั้น

ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๒

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org