หน้าแรก
 
ผู้อยู่ใต้อำนาจ พิมพ์
๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๗

ความตายย่อมทำคนเก็บดอกไม้ ( กามคุณ )

มีใจข้องในอารมณ์ต่างๆ ไม่อิ่มในกาม ไว้ในอำนาจ

ขุ. ธ. ๒๕/๒๑

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org