หน้าแรก
 
ศีล พิมพ์
๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๗

ผู้มีศีลย่อมได้มิตรมากด้วยความสำรวม

ส่วนผู้ไม่มีศีล ประพฤติชั่ว ย่อมแตกจากมิตร

ขุ. เถร. ๒๖/๓๕๗

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org