หน้าแรก
 
ผู้ติดในกาม พิมพ์
๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๗

ผู้ติดใจในการบริโภคกาม ยินดีหมกมุ่นในกามทั้งหลาย

ย่อมไม่รู้สึกซึ่งความถลำตัว

เหมือนปลาถลันเข้าลอบที่เขาดักไว้ไม่รู้สึกตัวฉะนั้น

สํ. ส. ๑๕/๑๐๘

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org