หน้าแรก
 
ผู้ไม่รู้จักกาล พิมพ์
๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๗

ไก่ตัวนี้ มิได้เติบโตอยู่กับพ่อแม่

มิได้อยู่ในสำนักของอาจารย์

จึงไม่รู้จักเวลาที่ควรขันหรือไม่ควรขัน

อกาลราวีชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๑๙

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org