หน้าแรก
 
การคบมิตร พิมพ์
๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๗

ยอย่องคนไม่ดี และคบหากับคนไม่ดี
ย่อมตกเป็นเหยื่อของเขาแน่นอน

เหมือนเสือโคร่งคืนชีพจับมาณพผู้ร่ายมนต์

ปลุกชีพตนขึ้นมากินเสียฉะนั้น

สัญชีวชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๕๐

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org