หน้าแรก
 
ข้าราชการ พิมพ์
๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๗

ข้าราชการ อย่าเป็นคนมักโกรธ
อย่าพูดกระทบใคร ควรพูดจริง

พูดอ่อนหวาน ไม่พูดเสียดสี

ไม่พูดเพ้อเจ้อ ผู้ประพฤติได้เช่นนั้น

จึงสมควรอยู่ในวงราชการ

วิธุรชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๒๕๐๘

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org