หน้าแรก
 
บ่วงของโลก พิมพ์
๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗

“ ความอยากย่อมชักลากนรชนไป
ความอยากละได้ยากในโลก

สัตว์เป็นอันมากถูกความอยากผูกมัดไว้

ดุจนางนกถูกบ่วงรัดไว้ฉะนั้น ”

สํ. ส. ๑๕/๖๑

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org