หน้าแรก
 
เมถุน เมถุนธรรม พิมพ์
๓ ธันวาคม ๒๕๔๗

 

เมถุน แปลว่า กรรมของคนคู่ การกระทำของคนที่เป็นคู่ คือทำคนเดียวไม่ได้ เรียกเต็มว่า เมถุนธรรม

เมถุน หมายถึงการร่วมเพศ การมีเพศสัมพันธ์ เรียกกิริยาเช่นนั้นของบรรพชิตเช่นพระภิกษุสามเณรว่า เสพเมถุน หรือ เสพเมถุนธรรม

การเสพเมถุนถือว่าเป็นความผิดทางพระวินัยที่ร้ายแรงและมีโทษร้ายแรง สำหรับบรรพชิตจัดเป็นอกรณียกิจคือสิ่งต้องห้ามที่ไม่ควรทำ

เสพเมถุน มิใช่หมายความว่าเสพยาที่มีกลิ่นฉุนแรงหรือเสพยาเสพติดแต่ประการใด

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org