หน้าแรก
 
เลกวัด พิมพ์
๔ ธันวาคม ๒๕๔๗

 

เลกวัด คือ ชายฉกรรจ์ที่มีผู้อุทิศถวายให้แก่วัด เขียนว่า เลขวัด ก็มี

เลกวัด หมายถึง คนงานประจำวัดซึ่งผู้ปกครองบ้านเมืองเช่นพระเจ้าแผ่นดินพระราชทานให้แก่วัดเพื่อช่วยทำงานในวัด เช่นก่อสร้างแผ้วถางทำความสะอาด ตลอดจนรับใช้พระสงฆ์ทำนองเป็นข้าวัด เป็นผู้ที่ทางการบ้านเมืองยกเว้นไม่ต้องถูกเกณฑ์ไปทำงานของทางการเหมือนชายฉกรรจ์อื่นๆ

เลกวัด เป็นธรรมเนียมมีมาแต่สมัยพุทธกาล สมัยก่อนในประเทศไทยก็มีเลกวัดอยู่หลายวัด แต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org