หน้าแรก
 
วิภวตัณหา พิมพ์
๙ ธันวาคม ๒๕๔๗

 

วิภวตัณหา แปลว่า ความอยากในวิภพ

วิภวตัณหา อธิบายว่าหมายถึงความกำหนัดยินดีที่ประกอบด้วยอุจเฉททิฐิคือความเห็นว่าขาดสูญ หายไป ไม่มีอีกต่อไป อันเป็นความยินดีที่ทำให้พอใจติดใจอยู่กับการปฏิบัติตนตามใจปรารถนา ไม่คำนึงบาปบุญคุณโทษ เพราะเชื่อว่าชาติหน้าไม่มี บุญบาปไม่มี คนเราตายแล้วสูญ เป็นต้น

วิภวตัณหา ทั่วไปหมายถึงความอยากไม่มีอยากไม่เป็น คืออยากที่จะพ้นจากภาวะที่ไม่ต้องการ ภาวะที่บีบคั้น เช่นอยากพ้นจากความยากจน จากความเจ็บไข้

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org