หน้าแรก
 
สัมภเวสี พิมพ์
๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๗

 

สัมภเวสี แปลว่า ผู้แสวงหาที่เกิดอยู่ คือผู้ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่

สัมภเวสี หมายถึงพระเสขะและปุถุชนที่แสวงหาที่เกิดต่อไปเพราะยังไม่สิ้นภพสิ้นชาติและสังโยชน์ และหมายถึงสัตว์ที่เกิดในครรภ์ เช่น มนุษย์และสัตว์ที่เกิดในไข่เช่นไก่หรือนกเป็นต้นขณะยังอยู่ในครรภ์และในไข่ ยังไม่คลอดและยังไม่ออกจากเปลือกไข่ แม้พวกสังเสทชกำเนิดและโอปปาติกกำเนิด ที่เกิดในขณะจิตแรกหรือยังอยู่ในอิริยาบถแรกก็เรียกว่า สัมภเวสี

สัมภเวสี ในความหมายทั่วไปหมายถึงผู้ที่ตายจากมนุษย์ไปแล้วแต่ยังไม่ได้เกิดในกำเนิดอื่นยังล่องลอยวนเวียนหาที่เกิดอยู่


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org