หน้าแรก
 
อดิเรก พิมพ์
๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗

 

อดิเรก แปลว่า เกินกว่าหนึ่ง คือ สิ่งที่เพิ่มขึ้นจนเกินกว่าหนึ่ง สิ่งที่มีเกินหนึ่ง มีเกินกำหนด มีเกินกว่าปกติ มีเหลือเฟือ ใช้ว่า อติเรก ก็ได้

อดิเรก ใช้นำหน้าคำอื่นๆ เช่น

- อดิเรกจีวร หมายถึง ผ้าที่เกินกำหนดที่ทรงอนุญาตไว้ คือ ผ้าส่วนเกินจากไตรจีวร

- อดิเรกบาตร หมายถึง บาตรที่เกินกำหนดที่ทรงอนุญาตไว้ คือบาตรใบที่สองที่สาม เป็นต้น

- อดิเรกลาภ หมายถึง ลาภส่วนเกินลาภที่เกิดขึ้นมากปกติ ลาภที่มีเหลือเฟือ

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org