หน้าแรก
 
กฐินต้น พิมพ์
๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๗

 

กฐินต้น คือกฐินที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จพระราชดำเนินไปถวายที่วัดราษฏร์อย่างไม่เป็นทางราชการ

กฐินต้น ที่เรียกเช่นนี้เพราะเป็นการเนื่องในพระเจ้าแผ่นดิน มีลักษณะเดียวกับคำว่า ประพาสตัน ช้างต้น ม้าต้น

กฐินต้น เป็นกฐินที่ไม่กำหนดวัดแน่นอน แล้วแต่จะทางพระกรุณาโปรดวัดใด ถือเป็นการพระราชกุศลส่วนพระองค์ตามพระราชอัธยาศัย ส่วนใหญ่จะเป็นวัดตามหัวเมืองที่ทรงพระราชศรัทธาและมิใช่เป็นวัดหลวง เพราะกฐินวัดหลวง ถือว่าเป็นกฐินของหลวงหรือของพระเจ้าแผ่นดินโดยตรงอยู่แล้ว

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org