หน้าแรก
 
กฐินราษฎร์ พิมพ์
๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗

 

กฐินราษฎร์ คือกฐินที่ราษฎร์หรือชาวบ้านทั่วไปจัดการทอดกันเองที่วัดราษฎร์ เช่น วัดในหมู่บ้านเป็นต้น

ฐินราษฎร์ อาจมีเจ้าภาพทอดคนเดียวที่เรียกว่า เจ้าภาพกฐิน ก็ได้ อาจรวมกันเป็นหมู่เป็นคณะไปทอดร่วมกันที่เรียกว่า กฐินสามัคคีก็ได้ แม้การทอดจุลกฐินก็นับเป็นกฐินสามัคคี เช่น กัน

กฐินราษฎร์ ส่วนใหญ่ทำกันเป็นงานใหญ่เอิกเกริก ถือว่าเป็นบุญใหญ่ได้บุญอานิสงส์มาก เช่นทำบุญฉลองก่อนนำไปทอดบ้าง เวลานำไปวัดบ้างก็แห่เหนไปทางน้ำ บ้างก็ไปทางบก บ้างน้ำขึ้นหลังช้าง หลังม้า หรือใส่รถแล้วแห่แหนกันไป ทำให้ดูเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่และสำคัญ

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org