หน้าแรก
 
วิบาก พิมพ์
๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗

 

วิบาก แปลว่า ผล , ผลิตผล ผลที่เกิดขึ้น

วิบาก ในคำวัดหมายถึงผลกรรม, ผลที่เกิดจากกรรมที่ทำไว้ก่อน ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วล้วนมีวิบากคือผลทั้งสิ้น โดยกรรมดีมีวิบากเป็นสุข กรรมชั่ววิบากเป็นทุกข์ ใช้ซ้ำกันเป็น ผลวิบาก หรือ วิบากผล ก็มี

วิบาก โดยทั่วไปมักเข้าใจว่าหมายถึงผลทางชั่วคือทุกข์อย่างเดียว ส่วนวิบากทางดีไม่นิยมใช้พูดกัน เช่นพูดว่า

“ วิบากกรรมตามทันแล้ว จึงทำให้เขาต้องตกยากลงทันตา”

“ กรรมวิบากเป็นเหตุให้ต้องตนนรก”

วิบาก ในคำไทยใช้ในความหมายว่าลำบาก, ทุรกันดารก็มี เช่น หนทางวิบาก, ประสบความลำบาก

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org