หน้าแรก
 
ครูกำไล พิมพ์
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๐

อยู่ด้วยกัน
อย่าถึงแตก
กำไลมือ
ขอให้ดู
 

กระทบกัน
ร้าวฉาว
สองอัน
เป็นแบบ

นั่นไม่แปลก
โกรธกันอยู่
เชิงชั้นครู
แยบคายดีฯ
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org