หน้าแรก
 
ผู้ร้ายคุมตัว พิมพ์
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐

ผู้ใดมีความไร้ศีลธรรมครอบคลุม

เหมือนย่านทรายคลุมไม้สาละ

ผู้นั้นชื่อว่าทำตนเหมือนผู้ร้ายคุมตัว

 

ขุ. ธ. ๒๕/๓๗

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑ เมษายน ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org