หน้าแรก
 
ปิดความลับ พิมพ์
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐

ความลับอย่าให้ทาส จับที

ปกปิดมิดจงดี อย่าแผร้

แม้ให้ทราบเหตุมี หลายหลาก

นับว่าข้าทาสแท้ โทษร้ายเร็วถึง

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑ เมษายน ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org