หน้าแรก
 
รู้ธรรม พิมพ์
๕ มกราคม ๒๕๔๙

อายุถึงร้อยขวบ เจียรกาล

ธรรมโมชอันโอฬาร บ่รู้

เด็กน้อยเกิดประมาณ วันหนึ่ง

เห็นถ่องธรรมยิ่งรู้ แก่ร้อยพรรษา

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๑ มกราคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org