หน้าแรก
 
กตัญญู กตเวที พิมพ์
๕ มกราคม ๒๕๔๙

กตัญญู แปลว่า ผู้รู้สึกถึงบุญคุณที่เขาทำแก่ตน คือผู้ระลึกรู้ว่าใครเคยทำดีเคยช่วยเหลือเกื้อกูลตนมา ก็ยอมรับและไม่ลืมบุญคุณของผู้นั้นรวมถึงผู้ที่รู้สึกถึงบุญคุณของสัตว์ บุญคุณของที่อยู่อาศัย บุญคุณของธรรมชาติแวดล้อมที่ช่วยให้ตนได้รับความสะดวกสบาย อยู่เป็นสุข ความรู้สึกของคนกตัญญูเช่นนี้เรียกว่า กตัญญูตา

กตเวที แปลว่า ผู้ประกาศบุญคุณของผู้มีอุปการะแก่ตนมาด้วยการทำอุปการะตอบแทน คือผู้ที่สนองคุณของผู้มีบุญคุณแก่ตนด้วยความสำนึกในบุญคุณ เช่นเลี้ยงดูตอบแทน เชื่อฟังคำสอน เป็นต้น การสนองคุณเช่นนี้เรียกว่า กตเวทิตา

กตัญญู กตเวที จัดเป็น ทุลลภบุคคล คือ บุคคลที่หาได้ยาก เช่นเดียวกับบุพการี เพราะคนเรามักลืมบุญคุณคนง่ายๆ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org