หน้าแรก
 
ตรองสังขาร พิมพ์
๖ มกราคม ๒๕๔๙

มีอายุอยู่ร้อย ปีปลาย

ความเกิดและความตาย ไป่รู้

วันเดียวเด็กหญิงชาย เห็นเกิด ตายนา

ลูกอ่อนนั้นยิ่งผู้ แก่ร้อยปีปลาย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๓ มกราคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org