หน้าแรก
 
ปุคคลปโรปรัญญุตา พิมพ์
๖ มกราคม ๒๕๔๙

ปุคคลปโรปรัญญุตา

ปุคคลปโรปรัญญุตา แปลว่า ความเป็นผู้รู้จักบุคคลผู้ยิ่งหรือผู้หย่อน

ปุคคลปโรปรัญญุตา หมายถึง ความเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคลที่ควรคบ กล่าวคือการรู้จักบุคคลแต่ละคนในแง่มุมต่างๆ เช่น อุปนิสัยใจคอความชอบ คุณธรรม ความประพฤติส่วนตัวและหน้าที่การงานของเขา เป็นต้น แล้วรู้จักที่จะเลือกคบหาว่าควรคบคนเช่นใด ควรห่างคนเช่นใด ผู้ใดเป็นเจ้านายที่ดี ผู้ใดเป็นลูกน้องที่ดี

ปุคคลปโรปรัญญุตา เป็นเหตุให้รู้จักบุคคลแต่ละบุคคลโดยละเอียดดีถี่ถ้วน ทำให้ได้คบหาแต่คนดี ไม่คบคนพาล หรือทำให้เลือกใช้คนทำงานได้ถูกต้อง ไม่ผิดพลาดเสียหาย เป็นต้น

ผู้ประกอบด้วยปุคคลปโรปรัญญุตา จัดว่าเป็น สัตบุรุษ คือเป็นคนดี คนฉลาด น่ายกย่องนับถือ

และเหมาะที่จะคบหาสมาคมด้วย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๓ มกราคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org