หน้าแรก
 
มงคล พิมพ์
๘ มกราคม ๒๕๔๙

มงคล  แปลว่า เหตุให้ถึงความเจริญหรือการปฏิบัติอันนำมาซึ่งผลคือ ความสุข ความเจริญ ความก้าวหน้า ความสำเร็จ สิ่งที่เป็นมงคลคือธรรม ๓๘ ประการ เช่น การไม่คบคนพาล การคบบัณฑิต ความกตัญญู ความอ่อนน้อมถ่อมตน การประพฤติธรรม “มงคลทำ” คือ ต้องปฏิบัติต้องทำ มงคลจึงจะเกิดมี ส่วนมงคลทางโลกเป็น “ มงคลถือ” คือยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สัมผัสทางกายได้ว่าเป็นมงคล เช่น ถือสัตว์บางประเภท ถือสีบางสี ถือขนมบางชนิด ถือต้นไม้บางอย่าง เป็นต้น

มงคล  ทางธรรมเป็นเรื่องของปัญญา มงคลทางโลกเป็นเรื่องของศรัทธา

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๓ มกราคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org