หน้าแรก
 
กบในกะลา พิมพ์
๑๐ มกราคม ๒๕๔๙

รู้น้อยว่ามากรู้ เริงใจ

กลกบเกิดอยู่ใน สระจ้อย

ไป่เห็นซะเลไกล กลางสมุทร

ชมว่าน้ำบ่อน้อย มากล้ำลึกเหลือ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๓ มกราคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org