หน้าแรก
 
ความไม่ประมาท พิมพ์
๑ กันยายน ๒๕๕๐

อย่ามัวประมาท อย่ามัวแต่สนิทชิดชอบในกาม

เพราะผู้ไม่ประมาท พิจารณาอยู่ ย่อมถึงบรมสุข

 

สํ. ส. ๑๕/๓๖

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑ กันยายน ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org