หน้าแรก
 
อย่าล่วงเกินผู้น้อย พิมพ์
๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐

หญิงทาสทางทาสใช้ โดยควร

อย่าและเล็มลามลวน วากเว้

รู้รสก่อเชิงชวน ใช้ยาก

ดังแมลงป่องจระเข้ ก่งแหง้งอนหาง

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org