หน้าแรก
 
มาร พิมพ์
๑๐ มกราคม ๒๕๔๙

มาร แปลว่า ผู้ทำให้ตาย ผู้ฆ่า หมายถึงผู้ขัดขวางมิให้มีโอกาสทำความดีได้โดยสะดวกผู้กำจัดความดีที่มีอยู่ในตัวบุคคลออกไป

มาร มี ๕ ประเภท คือ

๑. ขันธมาร มารคือร่างกาย เพราะหิวกระหาย เจ็บป่วย ต้องดูแลรักษาตลอดเวลา

.กิเลสมาร มารคือกิเลส เพราะครอบงำทำให้เดือดร้อนวุ่นวายอยู่ตลอด

. อภิสังขารมาร มารคืออกุศลกรรม เพราะคอยให้ผลกำจัดขัดขวางทำให้ตกต่ำลงเรื่อยๆ

. มัจจุมาร มารคือ หมายตาย เพราะกำจัดชีวิตให้หมดโอกาสทำความดีต่อไปเด็ดขาด

๕. เทวปุตตมาร มารคือเทพบุตรที่ประสงค์ร้าย เพราะคอยขัดขวางทำลาย ไม่ให้โอกาสทำดี

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๓ มกราคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org