หน้าแรก
 
ผู้ไม่มีสิริมงคล พิมพ์
๕ มกราคม ๒๕๔๖

สิริมงคลย่อมละทิ้งคนโง่
ผู้ไม่จัดแจงงานให้ดี
มีความคิดความอ่านไม่ดี ทั้งด้อยปัญญา
เหมือนงูทิ้งคราบไปฉะนั้น

สิริมันทชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๒๓๑๗

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org