หน้าแรก
 
ผู้มีปัญญา พิมพ์
๑๐ มกราคม ๒๕๔๖

ในหมู่มนุษย์นั้นไซร้
ถึงจะเป็นเด็ก ถ้ามีปัญญาก็เป็นผู้ใหญ่ได้
แต่ถึงร่างจะใหญ่โต
ทว่าโง่เขลา ก็เป็นผู้ใหญ่ไม่ได้

เกฬิสีลชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๒๕๔

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org