หน้าแรก
 
ผู้ที่ไม่ควรไว้ใจ พิมพ์
๑๘ มกราคม ๒๕๔๖

อย่าไว้ใจคนที่เคยทำชั่ว
อย่าไว้ใจ คนที่พูดพล่อยๆ
อย่าไว้ใจ คนที่เห็นแก่ตัว
อย่าไว้ใจ คนที่สงบนิ่งเกินไป

กุก?กุฏชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๔๕๒

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org