หน้าแรก
 
เหตุแห่งความรุ่งเรือง พิมพ์
๑๙ มกราคม ๒๕๔๖

คนที่ไม่คิดร้ายต่อมิตร
ย่อมโชติช่วงเหมือนกองไฟ
ย่อมรุ่งเรืองเหมือนเทวดา
ทั้งจะไม่ถูกสิริโชคทอดทิ้ง

เตมิยชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๑๐๒๕

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org