หน้าแรก
 
คนเขลา1 พิมพ์
๒๐ มกราคม ๒๕๔๖

เพราะว่ามัวแต่คาดหวังถึงสิ่งที่ไม่มีมา
เพราะมัวแต่เศร้าสร้อยถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้ว
พวกเขาเขลาจึงซีดเฉาลงเรื่อยๆ
เหมือนต้นอ้อสดที่ถูกตัดโยนไว้กลางแดด

เตมิยชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๑๐๙๘

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org