หน้าแรก
 
คนบ้า คนเท่ คนพาล พิมพ์
๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐

หญิงชายบ้าบาปเถ้า ทุรชน

ใครอดออมข้าคน หมู่นี้

สิริห่อนจากตน คลาคลาด

มาอยู่ชูตีนกี้ เมื่อรื้อวางวาย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org