หน้าแรก
 
หยิ่งผยอง พิมพ์
๑๔ มกราคม ๒๕๔๙

มณฑกทำเทียบท้าว ราชสีห์

แมวว่ากูพยัคฆี แกว่นกล้า

นกจอกว่าฤทธี กูยิ่ง ครุฑนา

คนประดาษขุกมีข้า ยิ่งนั้นแสนทวี

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๓ มกราคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org