หน้าแรก
 
วิธีขอของอารยชน พิมพ์
๒๔ มกราคม ๒๕๔๖

ผู้มีปัญญาย่อมไม่ออกปากขอใคร
นักปราชญ์ควรจะรู้ข้อนี้เอาไว้
อารยชนนั้น เมื่อจะขอ ก็เพียงแค่ยืนนิ่งอยู่เท่านั้น
นี่คือวิธีขอของอารยชน

อัฏฐิเสนชาดก ขุ.ชา. ๒๒๗/๑๐๓๙

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org