หน้าแรก
 
การคบมิตร 1 พิมพ์
๒๖ มกราคม ๒๕๔๖

ถ้าใจใสซื่อต่อกัน ถึงจะอยู่คนละฝั่งทะเล
ก็เหมือนอยู่ใกล้ชิดกัน
ถ้าใจคิดร้ายต่อกัน ถึงจะอยู่ใกล้ชิดกัน
ก็เหมือนอยู่คนละฝั่งทะเล

ชวนหังสชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๘๑๔

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org