หน้าแรก
 
ผู้มีความรุ่งโรจน์ พิมพ์
๒๗ มกราคม ๒๕๔๖

ถึงแม้ว่าจะมีชาติตระกูลต่ำต้อย
แต่มีความขยันหมั่นเพียร มีสติปัญญา
มีมารยาทและความประพฤติงดงาม ก็รุ่งโรจน์ได้
เหมือนดวงไฟ ถึงอยู่ในที่มือก็เจิดจ้า

หังสชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๒๓๗๕

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org