หน้าแรก
 
ผู้มีศีล พิมพ์
๒๘ มกราคม ๒๕๔๖

ผู้ใด สำรวมกาย วาจา ใจ
ไม่ทำบาปกรรมอะไรๆ
ไม่พูดโกหกเพื่อตัวเอง
คนเช่นนั้น เรียกกันว่า ผู้มีศีล

สรภังคชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๓๐๔๙

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org