หน้าแรก
 
ความคิด พิมพ์
๒๙ มกราคม ๒๕๔๖

ชาวโลกทั้งปวงต่างมีความคิดต่างไปจากความคิดผู้อื่น
ชาวโลกทั้งปวงต่างมีความคิดอยู่ในใจของตนเอง
สรรพสัตว์ทั้งหลายต่างมีความคิดเฉพาะตัว
คนเราจึงไม่ควรตกอยู่ในอำนาจความคิดของใคร

ตักการิยชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๘๙๔

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org