หน้าแรก
 
เปลื้องบาป พิมพ์
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐

ถ้าประสพสุขทุกข์ เพราะบุญบาปที่ทำไว้ก่อนเป็นเหตุ

ชื่อว่าเปลื้องบาปเก่าที่ทำไว้ ดุจเปลื้องหนี้ฉะนั้น

 

ขุ. ชา. ปญฺญาส. ๒๘/๒๕

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org