หน้าแรก
 
ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น พิมพ์
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐

พ่อชั่วคนรู้ย่อม สาธารณ์

แม่ชั่วปากสามานย์ กล่าวกล้า

พ่อแม่โคตรสันดาน สุทธชาติ

คำอ่อนหวานบานหน้า ร่วมรู้อันดี

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org