หน้าแรก
 
เกินตัว พิมพ์
๑๕ มกราคม ๒๕๔๙

หิ่งห้อยส่องก้นซู่ แสงจันทร์

ปัดเทียมเทียมรัตน์อัน เอี่ยมข้า

ทองเหลืองหลู่สุวรรณ ธรรมชาติ

พาลว่าตนเองอ้า อาจล้ำเลยกวี

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๓ มกราคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org