หน้าแรก
 
ควรกล่าวคำสัตย์ พิมพ์
๑๕ มกราคม ๒๕๔๙

ควรกล่าวคำสัตย์

 

บุคคลทำสิ่งใด ควรพูดสิ่งนั้น

ไม่ทำสิ่งใด ไม่ควรพูดสิ่งนั้น

บัณฑิตย่อมกำหนดรู้คนที่ไม่ทำ ได้แต่พูด

 

ขุ. เถร. ๒๖/๓๐๙

ผู้อยู่ใต้อำนาจ

 

ความตายย่อมทำคนเก็บดอกไม้ (กามคุณ)

มีใจข้องในอารมณ์ต่างๆ ไม่อิ่มในกาม ไว้ในอำนาจ

 

 

ขุ. ธ. ๒๕/๒๑

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๓ มกราคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org